شمشیربازی

مدال نقره عابدینی قطعی شد

مجتبی عابدینی با شکست شمشیربازی از ایتالیا راهی فینال مسابقات شمشیربازی بزرگ جهانی شد و مدال نقره خود را مسجل کرد.

22 بهمن 1398